Publikācijas datums:
LS 2021/7
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Čiekuriņi”,
Pasūtītājs
SIA "Līvānu siltums"
Līguma termiņš
01.10.2021. – 31.01.2022.
Līguma izpildes vieta
Livāni