Publikācijas datums:
LND 2012/35 ERAF
Aktīvs
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Līguma izpildes vieta
Saskaņā ar iepirkuma nolikumu.
Kontakti

Intis Svirskis

intis.svirskis [at] livani.lv