Publikācijas datums:
LND 2013/8ERAF
Aktīvs
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Līguma izpildes vieta
Saskaņā ar nolikumu.
Kontakti

Ainārs Skromāns

ainars.skromans [at] livani.lv