Publikācijas datums:
LND 2012/1 ELFLA
Aktīvs
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Līguma termiņš
Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem
Līguma izpildes vieta
Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem
Kontakti