Sanita Pinupe

Domes deputāts
sanita.pinupe [at] kclivani.lv
 • Ievēlēts no:
  • "Latvijas attīstībai"
 • Darbība komitejās:
  • Tautsaimniecības komiteja
  • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
 • Apmeklētāju pieņemšana 2024.gadā:
  • 10.aprīlis, 17.jūlijs, 16.oktobris, 29.janvāris (2025.g.) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos. Deputāti viņas pieņemšanas laikā ir iespējams sazvanīt pa tālruni: 65307110.
 • Dzimšanas gads: 
  • 1989. gads
 • Darba vieta, amats:
  • Līvānu novada Kultūras centrs – direktore     
  • Rožupes pagasta valde – valdes locekle
 • Izglītība: 
  • 2012 – Ekonomikas un kultūras augstskola, Profesionālais bakalaura grāds Kultūras vadībā
  • 2008 – Līvānu 1.vidusskola