Mārīte Vilcāne

Mārīte Vilcāne

Domes deputāte
Lāčplēša ielā 28, Līvānos
marite.vilcane [at] livani.lv
 • Ievēlēts no:
  • "Latvijas attīstībai"
 • Darbība komitejās:
  • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
 • Apmeklētāju pieņemšana 2024.gadā:
  • 15.maijs, 14.augusts, 13.novembris, 26.februāris (2025.g.) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos. Deputāti viņas pieņemšanas laikā ir iespējams sazvanīt pa tālruni: 65307110.
 • Dzimšanas gads: 
  • 1960. gads
 • Darba vieta, amats: 
  • Līvānu novada dome – deputāte;
  • Līvānu novada kultūras, tūrisma un sporta pārvalde – sporta organizators;
  • Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola – sporta trenere
 • Izglītība: 
  • 1985 – Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts, Fiziskās audzināšanas skolotāja. Ārstnieciskās vingrošanas instruktore /maģistra grāds/;
  • 1978 – Līvānu 1.vidusskola;
  • 1975 – Barkavas astoņgadīgā skola.