Ināra Kalvāne

Ināra Kalvāne

Domes deputāte
inara.kalvane [at] livani.lv
 • Ievēlēts no:
  • "Latvijas attīstībai"
 • Darbība komitejās:
  • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  • Finanšu komiteja
 • Apmeklētāju pieņemšana 2024.gadā:
  • 28.februāris, 5.jūnijs, 4.septembris, 4.decembris no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos. Deputāti viņas pieņemšanas laikā ir iespējams sazvanīt pa tālruni: 65307110.
 • Dzimšanas gads: 
  • 1957. gads
 • Darba vieta, amats:
  • Līvānu novada dome – deputāte
  • SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" – ekonomiste
 • Izglītība: 
  • 1979 – Latvijas Universitāte, Ekonomiste;
  • 1975 – Daugavpils 12. vidusskola.