Gatis Pastars

Gatis Pastars

Domes deputāts
gatis.pastars [at] livanu1vsk.lv
 • Ievēlēts no:
  • "Latvijas attīstībai"
 • Darbība komitejās:
  • Finanšu komiteja
  • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
 • Apmeklētāju pieņemšana 2024.gadā:
  • 3.aprīlis, 10.jūlijs, 9.oktobris, 22.janvāris (2025.g.) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos. Deputātu viņa pieņemšanas laikā ir iespējams sazvanīt pa tālruni: 65307110.
 • Dzimšanas gads: 
  • 1983. gads
 • Darba vieta, amats: 
  • Līvānu 1.vidusskola – direktors 
  • Līvānu novada dome – deputāts              
  • Preiļu rajona partnerība – padomes loceklis         
  • SIA "Livani Eko Group" – līdzīpašnieks
 • Izglītība:
  • 2021 – Daugavpils Universitāte, Profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē un vidējās izglītības matemātikas un informātikas skolotājs;
  • 2007 – Rīgas Starptautiskā ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskola, Maģistra grāds biznesa vadībā;
  • 2005 – Rīgas Starptautiskā ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskola, Bakalaura grāds biznesa vadībā;
  • 2001 – Rīgas Franču licejs.