2023.gada 23.maija Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes protokols