2024.gada 23.maija finanšu komitejas sēdes protokols