2023.gada 18.aprīļa Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes protokols