2024.gada 18.aprīļa finanšu komitejas sēdes protokols