2023.gada 23.novembra Tautsaimniecības komitejas sēde

2023.gada 23.novembra Tautsaimniecības komitejas sēdes izsludinātā darba kārtība

2023.gada 23.novembra Tautsaimniecības komitejas sēdes protokols