2023.gada 19.oktobra Tautsaimniecības komitejas sēdes protokols