Atrašanās vieta

Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316

Darbinieki

Ināra Gribonika

Uzskaites nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede - 203. kabinets
inara.gribonika [at] livani.lv

Gita Svirska

Galvenās grāmatvedes vietniece - 202. kabinets
gita.svirska [at] livani.lv

Lidija Geduša

Vecākā grāmatvede - 301. kabinets
lidija.gedusa [at] livani.lv

Vija Stoļarova

Vecākā grāmatvede - 301. kabinets
vija.stolarova [at] livani.lv

Velta Reinholde

Grāmatvede - 201. kabinets
velta.reinholde [at] livani.lv

Ilona Aizpuriete

Grāmatvede - 302. kabinets
ilona.aizpuriete [at] livani.lv

Elita Markote

Grāmatvede - 303. kabinets
elita.markote [at] livani.lv

Valentīna Dārziņa

Grāmatvede - 303. kabinets
valentina.darzina [at] livani.lv

Dace Lazdāne

Grāmatvede - 303. kabinets
dace.lazdane [at] livani.lv

Inta Ločmele

Grāmatvede - 303. kabinets
inta.locmele [at] livani.lv

Ingūna Liepiņa

Grāmatvede - 302. kabinets
inguna.liepina [at] livani.lv