Aktualitātes Satiksme
Attēls ar bedrainu un izbraukātu ceļu pavasarī

Pamatojoties uz 2016.gada 19. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” Līvānu novada pašvaldība lēmusi ar 2021. gada 26. novembri uz šķīdoņa laiku slēgt kustību transportam ar kopējo masu lielāku par 3,5 t, 5,0 t, 7,0 t vai 10,0 t (atkarībā no ceļa stāvokļa) uz pagasta nozīmes ceļiem Līvānu novada Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagastos. Ceļu lietošanas ierobežojumi Līvānu novadā būs spēkā, līdz iestāsies pastāvīgs zemes sasalums. Transporta kustība tiks ierobežota, uzstādot ceļa zīmes transporta kopējās masas ierobežojumam 10,0 t, 7,0 t, 5,0 t vai 3,5 t atkarībā no ceļa stāvokļa. Iespējama atsevišķu ceļu slēgšana visam auto un traktortransportam, izņemot operatīvo transportu.

Transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas ierobežojumu ieviešana pašvaldības autoceļiem ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo ceļu masveida sabrukumu rudenī, kad, ceļa segai pārmitrinoties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi nestspēja samazinās ekspluatācijas laiku nokalpojušām segām un ceļu posmiem, kuru pamatne ir mālaina un putekļaina grunts.

Līvānu novada dome aicina kravu pārvadātājus (mežu izstrādātājus, zemniekus) plānot kravu izvešanu, ņemot vērā augstāk minētos ierobežojumus. Uz ierobežojumu laiku nekāda veida atļaujas netiks izsniegtas. Ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Valsts policija.

Papildus informāciju var saņemt pa tālr. 65307273, 29359849, e-pastu: ainars.skromans@livani.lv vai griežoties attiecīgajā pagasta pārvaldē:

  • Jersikas pagastā: Jersikas pagasta pārvaldes vadītājai Anitai Lietauniecei tālr.29550782 vai komunālās saimniecības vadītājam Andrejam Purviņam tālr.26577951;
  • Rožupes pagastā: Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam tālr. 26543575 vai komunālās saimniecības vadītājam Jānim Trūpam tālr. 29130823;
  • Rudzātu pagastā: Rudzātu pagasta pārvaldes vadītājai Rutai Klibiķei tālr.29429044 vai komunālās saimniecības vadītājam Egīlam Zaķim tālr.26174340;
  • Sutru pagastā: Sutru pagasta pārvaldes vadītājai Paulīnai Zariņai tālr. 26360920 vai komunālās saimniecības vadītājam Artūram Dukaļskim  tālr. 29462930;
  • Turku pagastā: Turku pagasta pārvaldes vadītājai Kristīnei Kirilovai tālr.29502540 vai komunālās saimniecības vadītājam Mihailam Puriškevičam tālr.28347954.