Domes saistošie noteikumi

 

 

Informācija par Līvānu novada saistošajiem noteikumiem VARAM.GOV.LV

Saistošo noteikumu Nr.13  „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” (26.10.2017) stāšanos spēkā