Izglītība

/images/news/large/7378.jpg

20.08.2020

Piesakies stipendijai Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās!

Stipendijas devēji (uzņēmēji), Līvānu novada dome un nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” aicina Līvānu novada jauniešus pieteikties stipendijas saņemšanai studijām augstskolās 2020./2021. mācību gadā.

 

Uz stipendiju vari pieteikties, ja:

  • esi ieguvis/usi vidējo izglītību, studē augstskolā un neesi vecāks/a par 24 gadiem;
  • tev  ir  labas  un  teicamas  sekmes  mācībās  (vidējā atzīme 7 un augstāk);
  • studē  akreditētā  augstskolā  un  akreditētā  studiju programmā Latvijā vai ārzemēs;
  • studē  pilna  laika  studiju  programmā  2. līmeņa augstākās un profesionālās izglītības iegūšanai;
  • esi  vecāku  apgādībā  un  vecāki  savu  pastāvīgo dzīves vietu ir deklarējuši Līvānu novadā.

Nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" stipendiju programma  Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās tiek administrēta sadarbībā ar Līvānu novada domi.

 

Šogad stipendiju konkursa pieteikuma anketa un tās pielikumi būs jāiesniedz elektroniski. Pieteikuma anketas adrese: ej.uz/stipendija2020.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 24.septembra plkst. 24.00.

 

Ierodoties uz konkursa pārrunām, studentam komisijai būs jāiesniedz augstskolas izziņas oriģināls. Gadījumā, ja augstskolas izziņa ir sagatavota elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, oriģināls papīra formātā nav jāiesniedz.

 

Stipendiju konkursa nolikums pieejams: Līvānu novada domes mājaslapas www.livani.lv sadaļā Nozares – Izglītība – Stipendijas jauniešu studijām augstskolās kā arī nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” mājaslapā www.vlpf.lv. Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālr. 65307270, 26199191 vai rakstiet uz e-pastu: indra.upeniece@livani.lv, vai sazinieties ar Viduslatgales pārnovadu fondu pa tālr. 28399197 vai e-pastu: vlpf@inbox.lv