Stipendijas jauniešu studijām augstskolās

Stipendijas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās konkursa kārtībā piešķir kopš 2004. gada.

 

Pieteikšanās stipendijām notiek katra gada septembra mēnesī.

 

Uz stipendiju vari pieteikties, ja:

  • esi ieguvis/usi vidējo izglītību, studē augstskolā un neesi vecāks/a par 24 gadiem;
  • tev  ir  labas  un  teicamas  sekmes  mācībās  (vidējā atzīme 7 un augstāk);
  • studē  akreditētā  augstskolā  un  akreditētā  studiju programmā Latvijā vai ārzemēs;
  • studē  pilna  laika  studiju  programmā  2. līmeņa augstākās un profesionālās izglītības iegūšanai;
  • esi  vecāku  apgādībā  un  vecāki  savu  pastāvīgo dzīves vietu ir deklarējuši Līvānu novadā.

Nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" stipendiju programma  Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās tiek administrēta sadarbībā ar Līvānu novada domi.

 

Šogad stipendiju konkursa pieteikuma anketa un tās pielikumi būs jāiesniedz elektroniski. Pieteikuma anketas adrese: ej.uz/stipendija2020. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 24.septembra plkst. 24.00. Ierodoties uz konkursa pārrunām, studentam komisijai būs jāiesniedz augstskolas izziņas oriģināls. Gadījumā, ja augstskolas izziņa ir sagatavota elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, oriģināls papīra formātā nav jāiesniedz.

 

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālr. 65307270, 26199191 vai rakstiet uz e-pastu: indra.upeniece@livani.lv, vai sazinieties ar Viduslatgales pārnovadu fondu pa tālr. 28399197 vai e-pastu: vlpf@inbox.lv

 

Stipendiju konkursa nolikums:  NOLIKUMS