Iznomāšanai paredzētie īpašumi

 

Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 28.maija domes sēdes lēmumam Nr.10-6(1),  iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0236 un 0,0799 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0237, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 10.jūlijam.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 28.maija domes sēdes lēmumam Nr.10-6(2),  iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 8,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0157, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, lauksaimniecībā izmantojamo zemes daļu 5,50 ha platībā.

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 10.jūlijam.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 28.maija domes sēdes lēmumam Nr.10-6(3),  iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,8742 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0079, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Rožupes pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 10.jūlijam.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 28.maija domes sēdes lēmumam Nr.10-6(4),  iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,9836 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-003-0139, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Rožupes pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 10.jūlijam.