AP 2019-2025

/images/news/large/6742.jpg

03.01.2020

Paziņojums par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam III daļas „Rīcību plāns 2019-2025”, IV daļas „Investīciju plāns 2019-2021” un tā pielikuma Nr.1. „ITI projektu idejas periodam

Ar Līvānu novada domes 2019.gada 19.decembra sēdes lēmumu Nr. 16-15 ir veikta Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam III daļas „Rīcību plāns 2019-2025”, IV daļas „Investīciju plāns 2019-2021” un tā pielikuma Nr.1. „ITI projektu idejas periodam 2019-2025” aktualizācija.

 

Ar aktuālajiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam materiāliem var iepazīties Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv sadaļā „Pašvaldība” (Līvānu novada attīstības plānošanas dokumenti, Attīstības programma 2019-2025) jeb http://livani.lv/page/708.