Jauniešiem

/images/news/large/5311.jpg

18.06.2018

JIC “Kvartāls” īsteno starptautisku jauniešu apmaiņu

No 19. līdz 25. jūnijam Līvānos norisināsies programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstītais starptautiskas jauniešu apmaiņas projekts “Vol.Growth”, kas pulcēs 26 jauniešus un līderus no Latvijas, Polijas, Ungārijas un Portugāles.

 

Projekta galvenais mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par brīvprātīgo darbu un pilnveidot brīvprātīgā darba veikšanai nepieciešamās sociālās un organizatoriskās prasmes. Lai mērķi sasniegtu, projekta laikā jaunieši ar neformālās izglītības metožu palīdzību apgūs tādas kompetences kā mācīties mācīties, komunikācija, organizatoriskās prasmes, komandas darbs un kritiskā domāšana.

 

Lai apgūto uzreiz pielietotu praksē, dalībnieki Līvānos veiks brīvprātīgo darbu – 23. jūnijā plkst. 11.00 organizēs pasākumu Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” (JIC “Kvartāls”) sporta laukumos -, kurā piedalīties aicināts ikviens Līvānu novada iedzīvotājs. Tāpat visas nedēļas garumā jaunieši plānos projekta noslēguma pasākumu, kura ietvaros saņems Youthpass sertifikātus, kas apliecinās viņu mācīšanās rezultātus.

 

Projekta aktivitātes norisināsies viesnīcā “Gamma”, JIC “Kvartāls”, kā arī Turku pagastā, kur jaunieši iepazīs īstenas Latvijas tradīcijas, svinot Līgo svētkus.

 

Projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu gaitai ikviens varēs sekot līdzi gan JIC “Kvartāls” sociālajos tīklos, gan arī LED ekrānā pie Līvānu novada domes.

 

Projekts “Vol.Growth” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Sagatavoja:

Irina Šahova, Latvijas komandas līdere