Pagastu pārvalžu kontakti

 

Jersikas pagasta pārvalde

Tālrunis: 65329542, e-pasts: jersikalivani.lv

 

 

Pārvaldniece - pārvaldes vadītāja

Anita Lietauniece

Tālrunis: 65329542, m.t.: 29550782

E-pasts: anita.lietauniecelivani.lv 

 

Lietvede:

Meldra Vilcāne

Tālrunis: 65329542, m.t.: 22014001

meldra.vilcanelivani.lv

 

Bāriņtiesas locekle

Anna Greidāne

Tālrunis: 65329542

e-pasts anna.greidanelivani.lv

 

Komunālās saimniecības vadītājs

Andrejs Purviņš

Tālrunis: 65329542, m.t.: 27833599

 

 

ROŽUPES pagasta pārvalde

e-pasts: rozupelivani.lv

Pārvaldnieks - pārvaldes vadītājs

Andris Neicenieks

Tālrunis: 65329456, mob.t.26543575

e-pasts: andris.neiceniekslivani.lv

 

Lietvede

Spīdola Vaivode

Tālrunis: 65329456, mob.t.27865068

e-pasts: spidola.vaivodelivani.lv

 

Komunālās saimniecības vadītājs

Jānis Trūps

Tālrunis: 65329456, mob.t.29130823

 

Kasiere

Irēna Lāce

Tālrunis: 65329485

 

Rudzātu pagasta pārvalde

e-pasts: rudzatilivani.lv

Pārvaldniece - pārvaldes vadītāja

Ruta Klibiķe

Tālrunis: 65326333

e-pasts: ruta.klibikelivani.lv

 

Lietvede

Ligita Domulāne

Tālrunis: 65326333

e-pasts: rudzatilivani.lv

 

Sociālā darbiniece

Zigrīda Rubine, apmeklētājus pieņem otrdien, ceturtdien plkst. 8.30 – 14.00

Tālrunis: 65326333

e-pasts: zigrida.rubinelivani.lv

 

Bāriņtiesas locekle

Maija Praņevska

Tālr.: 65326333, mob.tālr. 26611934

e-pasts: maija.pranevskalivani.lv

 

Komunālās saimniecības vadītājs

Egils Zaķis

 

Turku pagasta pārvalde

e-pasts: turkilivani.lv

Pārvaldnieks - pārvaldes vadītājs

Aivars Smelcers

Tālrunis: 65326251

e-pasts: aivars.smelcerslivani.lv

 

Pagasta pārvaldes vadītāja p.i.

Kristīne Kirilova

Tālrunis: 65326251

e-pasts: turkilivani.lv

 

Komunālās saimniecības vadītājs

Mihails Puriškevičs

Tālrunis: 28347954

e-pasts: mihails.puriskevicslivani.lv

 

Sutru pagasta pārvalde

 e-pasts: sutrilivani.lv

 

Pārvaldniece - pārvaldes vadītāja

Valija Ruisa

Tālrunis: 26454692

e-pasts: valija.ruisalivani.lv

 

Lietvede

Paulīna Zariņa

Tālrunis: 65329150, mob.t.26360920

e-pasts: paulina.zarinalivani.lv

 

Komunālās saimniecības vadītājs

Staņislavs Korsaks 

mob.t.29462930