Projekti

/images/news/large/7540.jpg

30.10.2020

Veikta projekta “Zvejas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novada ūdenstilpēs 2.kārta” realizācija

Līvānu novada dome, nodrošinot Zivju resursu aizsardzības pasākumus, ko veic pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība, valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, 12.08.2020. iesniedza projekta pieteikumu “Zvejas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novada ūdenstilpēs 2.kārta”, kurš tika akceptēts.

 

Projekta mērķis: veicot aprīkojuma iegādi, aizsargāt zivju resursus Līvānu novada ūdenstilpnēs, kontrolēt makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, novērst maluzvejniecību un sekmēt zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

 

Projekta ietvaros tika iegādāts:

  • Planšetdators. Tiks izmantots darbam ar Latvijas zivsaimniecības integrēto kontroles un informācijas sistēmu (LZIKIS), licenču izsniegšanai, licenču derīguma pārbaudei zvejas vietās. Planšetdators būs savienojams un nodrošinās pilotēšanu dronam, kura iegāde 2019. gadā ir atbalstīta Zivju Fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.

Planšetdatora iegādi nodrošināja AS “Capital”.

 

Projekta ietvaros planšetdatora iegādes rezultātā uzlabosies pašvaldības darbinieku darbs novada ūdenstilpņu apsekošanai un kontroles pasākumu veikšanai. Tiks stiprināta pašvaldības darbinieku darba kvalitāte.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda 338,80 EUR, no kurām 304,92 EUR ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai finansējums un 33,88 EUR ir Līvānu novada domes līdzfinansējums.