Projekti

/images/news/large/7505.jpg

09.10.2020

2020./2021. mācību gadā turpinās darbs projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Kopš 2018. gada Līvānu novada dome ir iesaistījusies Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.4. projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

Arī šajā mācību gadā pašvaldība sadarbībā ar 3 Līvānu novada izglītības iestādēm – Jersikas un Rožupes pamatskolām un Rudzātu vidusskolu turpina īstenot projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Šajā semestrī projektā ir iesaistīts 51 izglītojamais (15 no Jersikas pamatskolas, 17 no Rudzātu vidusskolas un 19 no Rožupes pamatskolas), kuriem ir izstrādāti un apstiprināti Individuālie atbalsta pasākumu plāni (turpmāk - IAP), kuru ietvaros izglītojamajiem ir iespēja saņemt pedagogu konsultatīvo atbalstu. Projekta ietvaros plānoto IAP īstenošanas uzraudzību un konsultatīvo atbalstu nodrošina 29 pedagogi (12 no Jersikas pamatskolas, 9 no Rožupes pamatskolas un 8 no Rudzātu vidusskolas).

 

Jaunsilavas pamatskola ir izteikusi vēlmi iesaistīties šajā projektā, līdz ar to, plānots, ka oktobra mēnesī arī Jaunsilavas pamatskola uzsāks individuālā atbalsta sniegšanu saviem izglītojamajiem.

 

PuPMuRS aktivitātes dod ievērojamu ieguldījumu skolniekiem attieksmes maiņā, mācību uzlabošanā un savstarpējā komunikācijā.