Projekti

/images/news/large/7496.jpg

05.10.2020

Aktualitātes projektā “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta”

Šī gada 9.jūlijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi tika parakstīta vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/010 “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta” īstenošanu.

 

Projekta mērķis - veicot industriālās zonas pielāgošanu jaunu uzņēmumu izvietošanai, nodrošināt kvalitatīvu, pieejamu un pievilcīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novadā.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:

1) Ēku un būvju nojaukšana, tai skaitā inženiertīklu demontāža un pārbūve, teritorijas sakārtošana:

- projekta teritorijā esošo ēku un būvju demontāža;

- vājstrāvas tīklu pārbūve;

- noliktavu laukuma izbūve;

- lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve;

- labiekārtošanas darbi (zāliena ierīkošana).

2) Būvdarbu būvuzraudzība;

3) Būvdarbu autoruzraudzība;

5) Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde;

6) Publicitātes pasākumu nodrošināšana.

 

22.jūlijā SIA “Riga Rent” uzsāka būvdarbus. Pa šo laiku ir veikti veco mazuta tvertņu un veco ēku demontāžas darbi, piesārņotās augsnes kārtas noņemšana, koku un krūmu izciršana.

 

Projektā plānotie rezultāti:

- Veikta ēku un būvju nojaukšana, inženiertīklu demontāža un pārbūve, veikta teritorijas sakārtošana, t.sk. noliktavu laukuma izbūve; 
- Uzņēmumā radītas 3 jaunas darba vietas; 
- Uzņēmējs piesaistījis investīcijas vismaz 459 220 EUR apmērā; 
- Par 2,19 ha samazināta degradētā teritorija. 

 

Projekta realizācijas laiks: 24 mēneši.

 

Projekta kopējās izmaksas 795 657,83 EUR apmērā, t.sk. 765 620,70 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām 83,49% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 639 216,95 EUR apmērā, 4,41% Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 33 738,40 EUR apmērā un 10,28% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 78 687,60 EUR apmērā, privātās attiecināmās izmaksas 1,83% - 13 977,75 EUR un neattiecināmās izmaksas ir 30 037,13 EUR.