Projekti

/images/news/large/7403.png

28.08.2020

Projekta “Zvejas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novada ūdenstilpēs” ietvaros veikta aprīkojuma iegāde

Līvānu novada dome, nodrošinot Zivju resursu aizsardzības pasākumus, ko veic pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība, valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, iesniedza projekta pieteikumu, kurš tika akceptēts.

 

Projekta mērķis: veicot aprīkojuma iegādi, aizsargāt zivju resursus Līvānu novada ūdenstilpnēs, kontrolēt makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, novērst maluzvejniecību un sekmēt zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

 

Projekta ietvaros tika iegādāts šāds aprīkojums:

  • Binoklis. Ļaus efektīvāk nodrošināt zvejas resursu kontroles funkcijas, veicot reidus Līvānu novada ūdenstilpēs. Binoklis palīdzēs precīzāk saskatīt objektus vai darbības lielā attālumā.
  • Planšetdators. Tiks izmantots darbam ar Latvijas zivsaimniecības integrēto kontroles un informācijas sistēmu (LZIKIS), licenču izsniegšanai, licenču derīguma pārbaudei zvejas vietās. Planšetdators būs savienojams un nodrošinās pilotēšanu dronam, kura iegāde 2019. gadā ir atbalstīta Zivju Fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.
  • Kvadracikls. Nepieciešams, lai nodrošinātu: operatīvu ezeru un upju aizsardzību un apsaimniekošanu; malu zvejniecības mazināšanu un izskaušanu, zivju resursu saglabāšanas nolūkos; regulāru pārbaužu veikšanai uz ūdens, licencētas zvejas kontrolēšanai. Kvadracikls nodrošinās daudz ērtāku piekļuvi vietās, kur ikdienā kontrolētājiem ir sarežģīti piekļūt ar cita veida transportlīdzekļiem.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 9 661,56 EUR, no kurām 8 695,40 EUR ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai finansējums un 966,16 EUR ir Līvānu novada domes līdzfinansējums.