Projekti

/images/news/large/7357.png

11.08.2020

Noslēdzas projekta “Rožupes estrādes pārbūve. 2.kārta” realizācija

Līvānu novada dome ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000001 “Rožupes estrādes pārbūve. 2.kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekta mērķis: veikt Rožupes estrādes pārbūvi, radot pievilcīgu kultūras vidi Rožupes pagastā un dodot iespēju Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.

 

Projekta ietvaros tika nomainīts vecais estrādes jumts, mākslinieku telpās izveidoti 2 atsevišķi nodalījumi ģērbtuvēm, kā arī tika uzbūvētas estrādes abās malās norobežojošās, dekoratīvās sienas 2-3m garumā mākslinieku uznākšanas zonas nodalīšanai. Papildus tika veikts arī iekštelpu durvju un kāpņu remonts.

 

Darbus veica SIA “Erbauer Group”.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 28 302,96 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir  25 000,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 22 500,00 EUR (90 %) un pašvaldības finansējums 2 500,00 EUR (10 %) apmērā.