Projekti

/images/news/large/7291.png

30.06.2020

Apstiprināts jaunatnes iniciatīvas projekts mācību motivācijas palielināšanai

15. jūnijā noslēdzās atklāts projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

 

Konkursā tika iesniegti 3 projektu pieteikumi:

-          Biedrība “Sēnīte”, projekts “Jaunai rītdienai”;

-          Biedrība “Piedzīvojuma gars”, projekts “Arhitekts RudzāTOS”;

-          Biedrība “SlacklineLv”, projekts “Līvāni Vienkārši Atklāj Līdzsvaru!”.

 

Projektu vērtēšanā pašvaldībā tika izveidota vērtēšanas komisija. Pamatojoties uz projektu konkursa vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par 1 projekta apstiprināšanu – biedrības “Piedzīvojuma gars” projekts “Arhitekts RudzāTOS”, kopējais projekta finansējums 4600 EUR.

 

Projekts “Arhitekts RudzāTOS” ir pieredzes un piedzīvojumu izglītība ar “Piedzīvojuma Gars”, lai veidotu spēcīgāku kopdarbu un komandas garu jauniešu vidū.

 

Projekta mērķis - iesaistīt jauniešus, t.s. PMP riska grupas jauniešus, neformālās izglītības aktivitātēs, lai motivētu jauniešus aktīvāk līdzdarboties sociālajā un sabiedriskajā dzīvē, radīt pašiem savus izglītojošos piedzīvojumus un iemācīties uzstādīt un sasniegt savus mērķus. Ar pašu īstenotām neformālās izglītības aktivitātēm veidot saliedētu jauniešu kopienu un vidi, kurā jaunieši jūtas droši. Veicināt labsirdīgu, cieņpilnu saskarsmi, kura atbalsta vienaudžus un veicina gan pašu, gan apkārtējo izaugsmi un sadarbību.

 

Projektā kā sadarbības partneris ir iesaistīta Rudzātu vidusskola. Projekts virzās uz ideju, kur  jaunieši var justies droši un viens otru atbalstīt gan skolas, gan ārpus skolas dzīvē. Projekta realizācijas laiks 01.09.2020. – 01.09.2021.

 

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.