Projekti

/images/news/large/7216.jpg

28.05.2020

Aktualitātes projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”

Šī gada 28.maijā, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, ir atsākti būvdarbi Baznīcas ielā. Šobrīd objektā tiek veikta ielas virskārtas asfaltēšanas darbi, nobrauktuvju izbūve un citi sakārtošanas darbi.

 

Līdz šim Baznīcas ielā ir:

1) ierīkota lietus ūdens kanalizācija;

2) atjaunoti elektroapgādes un apgaismojuma tīkli;

3) pārbūvēti zemsprieguma kabeļi;

4) pārbūvēti vājstrāvu komunikācijas kabeļi;

5) izbūvēts betona bruģakmens segums ietvēs

5) izbūvēta asfaltbetona apakškārta Baznīcas ielā.

 

Projekta mērķis – veicot Baznīcas ielas infrastruktūras uzlabošanu, paaugstināt Līvānu industriālās zonas Nr.2 sasniedzamību, samazināt degradēto teritoriju platību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju Līvānu pilsētā, uzlabot pilsētas pievilcību, un tās kā reģionālā attīstības centra potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 081 339,09 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas - 938 065,68 EUR, no kurām:

•ERAF līdzfinansējums 85 % – 797 355,83 EUR;

•Valsts budžeta dotācija 4,5 % – 42 212,95 EUR;

•Pašvaldības finansējums 10,5% apmērā – 98 496,90 EUR;

•Neattiecināmās izmaksas –143 273,41 EUR.

 

Plānotie rezultāti:

-  veikta Baznīcas ielas pārbūve 760 m garumā, t.sk. ierīkots apvienotais gājēju veloceliņš, ierīkota lietus ūdens kanalizācija, atjaunoti elektroapgādes un apgaismojum tīkli, pārbūvēti vājstrāvas tīkli;

- Uzņēmumos radītas 5 jaunas darba vietas;

- Uzņēmēju piesaistītās investīcijas vismaz 497 355,83 EUR apmērā;

- Par 2,656 ha samazināta degradētā teritorija.

 

Projekts tiek realizēts 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 2. kārta” ietvaros.