Projekti

/images/news/large/7001.jpg

26.03.2020

Aktualitātes projektā “PROTI un DARI!”

Līvānu novada dome no 2018. gada oktobra sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „PROTI un DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001.

 

Projekta mērķis

Projekta „PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt to jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), un veicināt viņu iesaisti izglītībā, darba gaitās, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Projektā līdz šim jau iesaistītie jaunieši saņēma psihologa atbalstu un konsultācijas, intensīvu mentora un programmu vadītāju emocionālu un informatīvu atbalstu, kā arī profesionālu karjeras konsultāciju. Projekta ietvaros jauniešiem tiek sniegts atbalsts dažādu trūkstošo prasmju apgūšanā un problēmu risināšanā. Tiek plānotas aktivitātes un individuāli uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai.

 

Ņemot vērā to, ka Latvijā sakarā ar “Covid-19” pandēmiju no 2020.gada 12.marta līdz 14.aprīlim ir izsludināta ārkārtas situācija, jaunu jauniešu iesaistīšana projektā “PROTI un DARI!” Līvānu novadā pagaidām tiek apturēta līdz lēmuma atcelšanai.

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem!