Projekti

/images/news/large/6981.jpg

28.02.2020

Projekts “Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā”

Kopš 2019.gada maija Līvānu novada dome īstenoja projektu 3.3.1.0/18/I/004 “Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā”.

 

Projekta mērķis – veicināt uzņēmējdarbības attīstību Līvānu novada pagastos, nodrošinot atbilstošu un pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi.

 

Projekta ietvaros tika veikta:

1) Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" būvprojekta izstrāde;

2) Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošana;

3) Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošanas būvuzraudzība;

4) Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošanas autoruzraudzība;

5) Publicitātes pasākumi.

 

Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošanas darbi tika pabeigti 2019.gada jūnijā un 2019.gada 13.novembrī Līvānu novada būvvalde veica atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

 

Projekta kopējās izmaksas 216 612,68 EUR, no kurām:

- ERAF līdzfinansējums 116 988,46 EUR (54,01%)

- Valsts budžeta dotācija 17 898,86 EUR (8,26%)

- Pašvaldības finansējums 41 764,02 EUR (19,28%)

- Cits publiskais finansējums 39 961,34 EUR (18,45%)

 

Plānotie rezultāti:

- veikta pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošana 640 m garumā,

- radītas 4 jaunas darba vietas,

- piesaistītas investīcijas vismaz 156 949,80 EUR apmērā.

 

Projekts tiek realizēts 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 2. kārta” ietvaros.