Projekti

/images/news/large/6970.png

16.03.2020

Apstiprināts projekts “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam “Daidala””

Šī gada 7. februārī tika saņemts lēmumus no Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par projekta “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam “Daidala”” apstiprināšanu.

 

Projekta mērķis ir veicināt Latgales kultūras mantojuma saglabāšanu, dziesmu un deju tradīciju popularizēšanu, nodrošinot atbilstošu skatuves tērpu pieejamību Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam “Daidala”.

 

Projekta ietvaros tiks izgatavoti 12 tautas tērpu komplekti, kas nodrošinās jauniešu deju kolektīvam vienotu, atbilstošu skatuves tēlu. Projekta īstenošanas ir līdz 31.12.2020.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 6833,35 EUR, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 6150,01 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 683,34 EUR apmērā.

 

Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” finansētā LEADER projekta ietvaros.