Projekti

/images/news/large/6969.png

16.03.2020

Apstiprināts projekts “Rožupes estrādes pārbūve. 2.kārta”

Līvānu novada dome ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000001 “Rožupes estrādes pārbūve. 2.kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekta mērķis: veikt Rožupes estrādes pārbūvi, radot pievilcīgu kultūras vidi Rožupes pagastā un dodot iespēju Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.

 

Projekta realizācijas ietvaros tiks veikta Rožupes estrādes jumta pagarināšana, kā arī tiks uzbūvētas estrādes abās malās norobežojošās, dekoratīvās sienas 2-3m garumā mākslinieku uznākšanas zonas nodalīšanai. Mākslinieku telpās tiks izveidotas divas ģērbtuves un veikts divu durvju bloku un divu iekštelpu kāpņu remonts.

 

Projektu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 35 915,83 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir  25 000,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 22 500,00 EUR (90 %) un pašvaldības finansējums 2 500,00 EUR (10 %) apmērā.