Projekti

/images/news/large/6868.jpg

11.02.2020

Turpinās projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošana

 

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ES struktūrfondu atlases kārtas “5.3.1 Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros  īsteno projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Projekta numurs: 5.3.1.0/17/I/005.

 

Būvniecības darbu veicējs SIA “Jēkabpils PMK” veic sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu izbūvi sekojošās Līvānu pilsētas ielās:

1) Rīgas ielā (posmi starp Daugavas un Saules ielām ieskaitot Sporta ielas iekšpagalmu);

2) Krasta ielā;

3) Kalna, Robežu, Rīgas un Pienotavas ielās;

4) Atpūtas ielā.

 

Pašlaik AS “Sadales tīkls” veic elektrības pieslēgumu izveidi, lai varētu piegādāt elektroenerģiju jaunizbūvētajām kanalizācijas sūkņu stacijām. Pēc šo pieslēgumu izveides pabeigšanas tiks uzsākta atsevišku būvdarbu posmu pabeigšanas darbi.

 

Aicinām iedzīvotājus pieslēgt savus īpašumus pie jau izbūvētajiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas un ūdensapgādes tīkliem.

 

Lai izveidotu pieslēgumu zemes īpašniekam ir jāveic divas sekojošas darbības:

1) Jāierodas SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” adresē Biedrības ielā 2, Līvānos. Jāaizpilda iesniegums par pieslēguma izveidi.

2) Pēc tam kad SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” saskaņo būvniecības pieteikuma dokumentus ar būvvaldi, īpašniekam ir jāierodas otreiz un jāparaksta līgums. Ja īpašnieks nebūvē pieslēgumu pats, tad SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” piedāvā vienošanos par šo darbu veikšanu.

 

Detalizētāku informāciju par pieslēgumu izveidi var iegūt zvanot SIA “Līvānu dzīvokļu un  komunālā  saimniecība valdes loceklim Guntim Stiprajam pa tālr. 26403926.