Projekti

/images/news/large/6723.jpg

19.12.2019

Līvānos turpinās projekta “PROTI un DARI!” realizācija

Līvānu novada dome no 2018.gada oktobra sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „PROTI un DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001.

 

Projekta mērķis

Projekta „PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt to jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), un veicināt viņu iesaisti izglītībā, darba gaitās, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Projektā līdz šim ir iesaistīti 12 jaunieši. Jaunieši saņem psihologa atbalstu un konsultācijas, intensīvu mentora un programmu vadītāju emocionālu un informatīvu atbalstu, kā arī profesionālu karjeras konsultāciju. Projekta ietvaros jauniešiem tiek sniegts atbalsts dažādu trūkstošo prasmju apgūšanā un problēmu risināšanā. Tiek plānotas aktivitātes un individuāli uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai. Ļoti intensīvi tiek strādāts pie bezdarba problēmu risināšanas, tiek pārrunātas darba iespējas dažādās jomās. Intensīvi tiek mācītas darba meklēšanas prasmes.

 

Kopējais pieejamais projekta finansējums: 20 334,60 EUR.

Projekts “PROTI un DARI!” Līvānu novadā turpināsies līdz 2020.gada 31.oktobrim.