Projekti

/images/news/large/6675.jpg

02.12.2019

Jaunsilavas pamatskolas skolēnus iepazīstina ar projektu “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā”

2019.gada 29.novembrī Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vecākā projektu vadītāja Inga Zariņa un Būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris Ainārs Skromāns tikās ar Jaunsilavas pamatskolas 8. un 9. klases skolēniem. Tikšanās laikā skolēni tika iepazīstināti ar projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” aktivitātēm, ieviešanas gaitu, projektā sasniedzamajiem rezultātiem.

 

Projekta realizācija ir nepieciešama, lai racionāli izmantotu elektroenerģiju kvalitatīvai publiskā apgaismojuma nodrošināšanai, ieviešot gudru pilsētas publiskās infrastruktūras pārvaldību, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un  samazinot pašvaldības izmaksas, lai novirzītu ietaupītos līdzekļus turpmākajiem publiskā apgaismojuma modernizācijas pasākumiem. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rezultāti:

  1. CO2 samazinājums gadā 14 296,3310 kgCO2/gadā;
  2. CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,1035 kgCO2 gadā/euro;
  3. Plānotais patērētās enerģijas apjoma samazinājums gadā 131,159 MWh gadā;
  4. Novada iedzīvotājiem būs nodrošināts kvalitatīvs ielu apgaismojums, kas mazinās dažādus nelaimes gadījumus (avārijas, traumas u.c.) uz ielas;
  5. Nodrošināts vienmērīgs, ielas klasei atbilstošs apgaismojums;
  6. Gaismekļi būs ar vadības sistēmu, kā rezultātā nebūs nepieciešams cilvēku resurss, kas regulē apgaismojumu.

 

Skolēni tika aicināti uz energoefektīvu domāšanu, jo energoresursu taupīšana ir viens no svarīgākajiem faktoriem ilgtspējīgai attīstībai. Kā arī enerģijas samazināšanas pasākumi ir virzīti, lai samazinātu enerģijas patēriņu ielu publiskajam apgaismojumam un pašvaldības ēkās. Jau sasniegtos rezultātus skolēni varēja redzēt aplūkojot jau realizēto projektu objektus, kuros īstenoti energoefektivitāti veicinoši pasākumi.

 

Paldies Jaunsilavas pamatskolai par jauko uzņemšanu.