Projekti

/images/news/large/6670.jpg

29.11.2019

Projekta “Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā” aktualitātes

 

Kopš šī gada maija tiek īstenots projekts 3.3.1.0/18/I/004 “Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā”.

 

Projekta mērķis – veicināt uzņēmējdarbības attīstību Līvānu novada pagastos, nodrošinot atbilstošu un pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi.

 

Šī gada jūnijā tika pabeigti pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošanas darbi, ko veica ceļu būves firma “Binders”. Būvdarbu būvuzraudzību veica IK “Aleksejs Ivanovs”.

 

Šī gada 13.novembrī Līvānu novada būvvalde ir veikusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

 

Projekta ietvaros ir veikta:

1) Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" būvprojekta izstrāde;

2) Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošana;

3) Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošanas būvuzraudzība;

4) Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošanas autoruzraudzība;

5) Publicitātes pasākumi.

 

Projekta realizācijas laiks 12 mēneši no vienošanās parakstīšanas

 

Projekta kopējās izmaksas 216 612,68 EUR, no kurām:

- ERAF līdzfinansējums 116 988,46 EUR (54,01%)

- Valsts budžeta dotācija 17 898,86 EUR (8,26%)

- Pašvaldības finansējums 41 764,02 EUR (19,28%)

- Cits publiskais finansējums 39 961,34 EUR (18,45%)

 

Plānotie rezultāti:

- veikta pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošana 640 m garumā,

- radītas 4 jaunas darba vietas,

- piesaistītas investīcijas vismaz 156 949,80 EUR apmērā.

 

Projekts tiek realizēts 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 2. kārta” ietvaros.