Projekti

/images/news/large/6664.jpg

28.11.2019

Noslēgusies ERAF projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” Nr.5.6.2.0/16/I/003 ietvaros plānoto aktivitāšu realizācija

 

Noslēgusies 2017.gadā uzsāktā projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās  zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” (Nr.5.6.2.0/16/I/003) plānoto aktivitāšu realizācija ar mērķi veikt Līvānu pilsētas ielu tīkla infrastruktūras uzlabošanu, lai paaugstinātu Līvānu industriālās zonas sasniedzamību, samazināt degradēto teritoriju platību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju Līvānu pilsētā, uzlabot pilsētas pievilcību, un tās kā reģionālā attīstības centra potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

Projekta tiešā mērķa grupa ir esošie Līvānu industriālās zonas uzņēmumi un to darbinieki, jo projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta gan to uzņēmumu attīstība, kas atrodas tiešā Stacijas ielas, Fabrikas ielas, Celtniecības ielas posma tuvumā, gan arī to, kuri izmanto šīs ielas kā savienojumu, lai nokļūtu uz teritorijām, kas pieder uzņēmumiem  Mazajā Fabrikas ielā, turpmākajā Celtniecības ielas posmā, Stirnu ielā un Mazajā Stirnu ielā, kā arī tiešā mērķa grupa ir potenciālie investori. Dzelzceļa gājēju pārejas – tilta virs sliežu ceļiem – izbūves rezultātā Līvānu industriālās zonas uzņēmumu darbiniekiem būtiski tiks uzlabotas ikdienas pārvietošanās iespējas un drošība.

 

Projekta rezultāti:

̵   Atjaunota Fabrikas iela 579  m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli un apgaismojums, vājstrāvas tīkli);

̵   Pārbūvēta Stacijas iela 779 m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli un apgaismojums, vājstrāvas tīkli);

̵   Pārbūvēts Celtniecības ielas posms 230 m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli un apgaismojums);

̵   Izbūvēta dzelzceļa gājēju pāreja - tilts virs sliežu ceļiem;

̵   Uzņēmumos radītas 37 darba vietas;

̵   Revitalizēta degradētā teritorija 8,47 ha;

̵   Uzņēmēju piesaistītās investīcijas ir vismaz  2 114 640,37  EUR apmērā.

 

Projekta kopējās izmaksas: 2 549 518,34 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 2 487 812,20 EUR, no kurām:

-        ERAF līdzfinansējums 85 % apmērā – 2 114 640,37 EUR;

-        Valsts budžeta dotācija 4,5 % apmērā –  111 951,55 EUR;

-        Pašvaldības finansējums 10,5 % apmērā – 261 220,28 EUR;

-        Neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) – 61 706,14 EUR