Projekti

/images/news/large/6514.jpg

27.09.2019

Līvānos uzsākta viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana

Līvānu novada dome informē, ka  ir uzsākta energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, pamatojoties uz noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “VIZULO Solutions”. Darbi paredzēti šādās Līvānu pilsētas vietās: Zaļā iela, Biedrības iela, Centra laukums, Domes iela, Dzelzceļa iela, Vecticībnieku iela, Raiņa iela, Upes iela, Smilšu iela, Tilts pāri Dubnai, iekšpagalmi.

 

Būvdarbu laikā plānota ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu ar viedo vadību, apgaismojuma sistēmas - centrālās vadības sistēmas, gaismekļa kontrolieru, segmenta kontrolieru, gaisa piesārņojuma un laikapstākļu sensoru moduļa, kā arī satiksmes uzskaites sensoru – uzstādīšana.

 

Projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” Nr. EKII-3/4 mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicot viedo pilsētas tehnoloģiju uzstādīšanu un demonstrēšanu Līvānu pilsētā.

 

Plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 131,159 MWh gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 14296,3310  kgCO2/gadā.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 200 904.22 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 198 363.22 EUR apmērā, no kurām 138 854.25 EUR ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums un 59 508.97 EUR pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas 2 541.00 EUR apmērā.

 

Projekta realizācijas laiks 13 mēneši.