Projekti

/images/news/large/6507.jpg

27.09.2019

Līvānu 1. vidusskolā norit bibliotēkas atjaunošanas darbi

Sakarā ar izveidojušos finanšu līdzekļu ekonomiju, projektā “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” (projekta Nr.8.1.2.0/17/I/002) ir veikti grozījumi un iekļautas papildus aktivitātes – bibliotēkas atjaunošana un mācību telpu atjaunošana. Atjaunošanas darbu veicēja izvēlei 17.06.2019. tika izsludināts iepirkums. Saskaņā ar iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu, par uzvarētāju tika atzīts SIA “Jēkabpils PMK”. Šī gada jūlijā starp Līvānu novada domi un SIA “Jēkabpils PMK” tika parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu. Uz doto brīdi aktīvi noris būvniecības darbi. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbi ir jāpabeidz līdz 03.10.2019.

 

Bibliotēkas atjaunošanas darbu iepirkuma rezultātā pretendents ir piedāvājis zemāku cenu, nekā tas sākotnēji tika plānots, līdz ar to septembrī tika veikti projekta grozījumi, kuru rezultātā tika iekļauta papildus mācību telpu atjaunošana Līvānu 1. vidusskolas “Laimiņas” skolā. Atjaunošanas darbu veicēja izvēlei ir veikta tirgus izpēte, uz doto brīdi ir noslēgts līgums par darbu veikšanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu, būvdarbi jāpabeidz mēneša laikā no līguma noslēgšanas.

 

Atjaunošanas darbi tiek veikti Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” (projekta Nr.8.1.2.0/17/I/002) ietvaros.