Projekti

/images/news/large/6293.jpg

26.06.2019

Aktualitātes projektā “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana”

Sakarā ar projektā izveidojušos finanšu līdzekļu ekonomiju, decembrī tika apstiprināti projekta grozījumi, kā rezultātā projektā ir iekļauta papildus aktivitāte – Līvānu 1. vidusskolas bibliotēkas atjaunošana. Šī gada maijā ir veikta Tehniskās dokumentācijas izstrāde Līvānu 1. vidusskolas bibliotēkas vienkāršotai atjaunošanai.

 

Atjaunošanas darbu veicēja izvēlei 17.06.2019. tika izsludināts iepirkums. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz 01.07.2019.

 

Plānots, ka bibliotēkas atjaunošana tiks pabeigta līdz septembrim.

 

Atjaunošanas darbi tiks veikti Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” (projekta Nr.8.1.2.0/17/I/002) ietvaros.