Projekti

/images/news/large/6143.jpg

03.05.2019

PuMPuRs ieguldījums tiek novērtēts gan skolās, gan ģimenēs

Kopš pagājušā gada Līvānu novada dome ir iesaistījusies Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.4. projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

Projektā no Līvānu novada ir iesaistījušās 3 skolas – Jersikas pamatskola, Rožupes pamatskola un Rudzātu vidusskola. Šobrīd projektā ir iesaistījušies 43 skolnieki (14 skolnieki no Rudzātu vidusskolas, 17 – no Jersikas pamatskolas un  12 no Rožupes pamatskolas) un 26 pedagogi, kuri individuāli strādā ar jauniešiem, lai katrs projektā iesaistītais skolēns varētu saņemt sev nepieciešamo atbalstu un justu lielāku piederības sajūtu savai skolai. Projekta ietvaros bērniem tiek piedāvāta iespēja saņemt individuālu atbalstu mācībās vai saskarsmes grūtībās, tiek piedāvāts atbalsts, lai skolēni labāk iekļautos mācību procesā, palīdzība tiek sniegta tiem izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās un socializēšanās problēmas. Projekta ietvaros izglītojamie apgūst pamatprasmes vairākos mācību priekšmetos.

 

PuMPuRs ir kopīgi veidota atbalsta sistēma, kurā skolēnam ir iespēja atrast savu skolotāju, pie kura meklēt palīdzību, kad neveicas mācībās vai ir grūtības saprasties ar skolasbiedriem un negribas nākt uz skolu. Iemesli, kāpēc skolēns jūtas slikti skolā, var būt dažādi, tāpēc katram skolēnam ir izstrādāts individuālais atbalsta pasākumu plāns, kura mērķis ir laicīgi novērst skolas priekšlaicīgas pamešanas riskus. Kopš skolnieki ir iesaistījušies projektā, ir vērojama attieksmes uzlabošanās, parādījusies motivācija uzlabot mācību rezultātus un lielākā daļa jauniešu noticējuši tam, ka spēj daudz paveikt paši. Individuālā atbalsta sniegšana veicina  motivāciju turpināt izglītību un aktīvu  līdzdalību ikdienas dzīvē. Gan vecāki, gan vairums skolēnu ļoti labvēlīgi pieņēmuši piedāvāto atbalstu. Šobrīd PuPMuRS aktivitātes ir jau ierasts un pašsaprotams process. Iesaistītie skolēni zina, ka viņi var saņemt palīdzību mācīšanās darbā un netraucētu uzmanību, kad tas nepieciešams.