Kultūra

/images/news/large/6830.jpg

05.02.2020

Pasniegs apbalvojumus "Gada balva kultūrā"

 

Šī gada 8. februārī plkst. 19.00 Līvānu novada Kultūras centrā notiks gada pasākums kultūrā, kura ietvaros saskaņā Līvānu novada domes noteikumiem „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”  tiks pasniegti Līvānu novada domes apbalvojumi “Gada balva kultūrā 2019” par materiālo un nemateriālo kultūras (tai skaitā mākslas, mūzikas, muzejisko, kultūrvēsturisko un bibliotekāro) vērtību saglabāšanu, kvalitatīvu un radošu kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras jaunradi un iedzīvotāju iesaisti kultūras procesos 2019. gada laikā.

 

Izvērtējot iedzīvotāju un iestāšu iesniegtos kandidatūru pieteikumus, kā arī pamatojoties uz Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome 2020. gada 30. janvārī nolēma:

 

            1. Piešķirt nomināciju:

 

            1.1. “Gada cilvēks kultūrā” un 100 EUR (pirms nodokļu nomaksas), Sanitai Dubovskai, Rožupes pamatskolas direktorei – par kultūras jaunradi un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu sakarā ar grāmatas “Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti” sagatavošanu un izdošanu;

                       

            1.2. “Gada labākais sniegums amatiermākslā” un 300 EUR (pirms nodokļu nomaksas) - Deju kolektīvam “Dubnava”- par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada kultūras dzīves bagātināšanā, tradicionālā kultūras mantojuma popularizēšanā un par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs;

           

            1.3. “Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā” un 100 EUR (pirms nodokļu nomaksas) - Ingai Salmiņai, stikla māksliniecei – par ieguldījumu Līvānu novada vizuālās mākslas jomā un Līvānu stikla vārda popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs (izvirza Latgales Mākslas un amatniecības centrs).

 

 

     Pasākuma laikā tiks pasniegtas arī Līvānu novada domes Kultūras komisijas speciālās balvas:  

 

   2.1. Nominācijā “Vēsturiskā mantojuma popularizētājs 2019” - Kārlim Bogdānam – par izzinošu vēsturisku ekskursiju vadīšanu 2019.gadā un aktīvu brīvprātīgo iesaisti vēstures popularizēšanā sabiedrībā;

 

2.2.Nominācijā “Kultūras iestāde – jaunu ceļu meklētāja 2019” - Līvānu novada Centrālajai bibliotēkai – par inovatīvu pieeju darbam ar sabiedrību 2019.gadā;

 

2.3. Nominācijā “Kultūras asni 2019” - Rūdolfam Kivleniekam un Līvānu novada Jauniešu domei – par jauniešu iesaisti jauna veida sarunu/diskusiju platformas organizēšanā Līvānos;

 

2.4. Nominācijā “Gada literārais izdevums 2019” - Grāmatas “Līvāni. Toreiz un tagad” redkolēģijai – par personīgu un nozīmīgu ieguldījumu grāmatas par Līvānu vēsturi un šodienu satura veidošanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Idejas autore Gintai Kraukle, grāmatas sastādītāja un teksta autore Indra Upeniece, teksta autores Sandra Maskalāne, Inese Magdaļenoka, fotogrāfs Jānis Magdaļenoks, novadpētnieks Kārlis Bogdāns;

 

2.5. Nominācijā “Uzdrīkstēšanās” - Varim Peiseniekam, Kristīnei Kirilovai – par jaunu izklaides un aktīvās atpūtas pasākumu iespēju radīšanu Līvānu novadā.

 

2.6. Nominācijā “Vēstures liecību glabātāji no paaudzes paaudzē” - Elgai un Jurim Skrebeļiem – par ieguldījumu Līvānu novada vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, dokumentēšanā, popularizēšanā, veicot izpēti un sagatavojot  izstādi par Jāzepu Oskaru Bikavnieku un Bikavnieku dzimtu “Pēdējais Mohikānis”.

 

Saskaņā ar noteikumiem „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” "Gada notikums kultūrā" tiek noteikts iedzīvotāju balsojumā un tiek paziņots pasākuma laikā.