Kultūra

/images/news/large/6303.jpg

01.07.2019

Latgales bērnu un jauniešu folkloras nometne "Garā pupa"

No 26. līdz 29. jūnijam Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas skolā notika Latgales bērnu un jauniešu folkloras nometne "Garā pupa", kurā piedalījās bērni un jaunieši no Līvāniem, Jersikas, Jaunsilavām, Rudzātiem, Vaboles, Vārkavas, Daugavpils, Naujenes, Kokneses, Mārupes un Rīgas.


Nodarbību saturs un formas tika izvēlētas atbilstoši bērnu un jauniešu  vecumam - caur dziesmu, rotaļu, caur spēlēm, sarunām un praktisku darbošanos seno amatu meistardarbnīcās.

 

Projekta mērķis bija veicināt latgaliešu valodas un tradicionālās kultūras saglabāšanu un popularizēšanu

Folkloras nometnes programma bija ieplānota tā, lai bērni varētu cits citu labāk iepazīt, sadraudzēties un šādā labdabīgā gaisotnē iegūtu kopdarbības pieredzi ar skolotājiem un vietējā reģiona teicējiem un muzikantiem.

 

Ikdienas nodarbību saturs bija veltīts padziļinātai folkloras apguvei zinošu un talantīgu skolotāju vadībā.

Darbojoties Latgales bērnu un jauniešu folkloras nometnē “Garā pupa”, bērniem bija iespēja apgūt dažādas amatu prasmes, kuras bērniem ierādīja  Tautas lietišķās mākslas studijas "Dubna" vadītāja un audēja Inese Valaine, kokapstrādes meistari Jānis Zvirbulis un Jānis Ernstsons, amata meistares Žanna Vilcāne un Līga Bernāne.

 

 

 

Folkloras nometnē “Garā Pupa” bērni varēja apgūt arī dažādu mūzikas instrumentu spēles prasmi. Muzicēšanas nodarbības vadīja pieredzējuši muzikanti - Rīgas skolēnu pils folkloras kopas “Kokle“ vadītāja Dina Liepa, folkloras kopas “Ceiruleits” muzikanti Māra Rudzāte un Mairis Iesalnieks.

Paši mazākie bērni ar prieku iesaistījās Lielajā rotaļniekā, kuru vadīja Vārkavas folkloras kopas „Vecvārkava” dalībniece Helēna Ērgle.

 

 

 

 

Nometnes bērniem īpašu prieku sagādā nakts pārgājieni. Teiksmu takā “Aizej tur, nezin kur…”  gājēji sastapās ar dažādiem interesantiem tēliem. Tur bija  velns, pūķis, ļaunās raganas, baltā dāma, pirāts un citi tēli. Pasaku takas veidošanā iesaistījās gan nometnes “Garā pupa“ audzinātāji, gan bērnu vecāki.

Ciemojoties “Ezeru” mājās, bērni un jaunieši varēja iepazīt īstu lauku dzīvi. Mājas saimniece Terēzija Rubene palīdzēja izzināt pirts gudrības. Bērniem bija iespēja iepazīt latgaliešu tradicionālās virtuves noslēpumus. Ugunskurā tika cepti kartupeļi un baudīti citi lauku labumi. Te tika svinēta arī Pēterdiena. Ezerā tika palaists savdabīgs dažādu koku zariņu vainags (lapainītis) .

 

Ar aizrautību nometnes dalībnieki iesaistījās dziesmu karos un danču vakaros un bija ļoti priecīgi par iespēju apmeklēt Līvānu peldbaseinu.

 

Nometnes pēdējā dienā notika koncerts ”Garās pupas raibie raksti”, kurā dalībnieki rādīja saviem vecākiem, ko iemācījušies.

 

 

 

Nometnes dalībniekiem bija iespēja iepazīt un pārmantot Latgales novada savdabīgās tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas u.c. prasmes. Tika pievērsta uzmanība tautas nacionālās identitātes apzināšanai un tautas mākslas attīstībai Latgales reģionā. Liela vērība tika veltīta tradicionālo amatu un prasmju apguvei, kā arī Latgales tradicionālajai virtuvei. Bērni tradicionālās kultūras mantojumu apguva latgaliešu valodā. Tādējādi tika popularizēta latgaliešu rakstu un mutvārdu valoda. Tika  veicināta Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstība bērnu un jauniešu vidū.

 

 

Projekts tika realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda un A/S  Latvijas Valsts meži finansiālu  atbalstu.

 

Paldies par atbalstu Līvānu novada domei un Līvānu 1.vidusskolai.