Līvānu novada domes pastāvīgās komitejas

 

 

Līvānu novada domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2021. gadā

 

Domes sēdes, plkst.900

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, plkst.900

Tautsaimniecības komiteja, plkst.1300

Finanšu komiteja, plkst.1500

28. janvāris

21. janvāris

21. janvāris

21. janvāris

25. februāris

18. februāris

18. februāris

18. februāris

25. marts

18. marts

18. marts

18. marts

29. aprīlis

22. aprīlis

22. aprīlis

22. aprīlis

27. maijs

20. maijs

20. maijs

20. maijs

17. jūnijs

10. jūnijs

10. jūnijs

10. jūnijs

 

 

Komiteju sastāvs

 

Finanšu komiteja:

 

Andrejs Bondarevs

Ināra Kalvāne

Ginta Kraukle

Jānis Magdaļenoks

Gatis Pastars

Pēteris Romanovskis

Ļevs Troškovs

Andris Vaivods - komitejas priekšsēdētājs

Ainis Veigurs

 

 

Tautsaimniecības komiteja:

 

Ramiss Aļijevs

Andrejs Bondarevs

Māris Grigalis

Valdis Labinskis

Jānis Magdaļenoks - komitejas priekšsēdētājs

Pēteris Romanovskis

Ļevs Troškovs

Andris Vaivods

 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteja:

 

Māris Grigalis

Inese Jaunušāne

Ināra Kalvāne - komitejas priekšsēdētājs

Ginta Kraukle

Ivans Matrosovs

Gatis Pastars

Ainis Veigurs

Mārīte Vilcāne

28. janvāris

21. janvāris

21. janvāris

21. janvāris

25. februāris

18. februāris

18. februāris

18. februāris

25. marts

18. marts

18. marts

18. marts

29. aprīlis

22. aprīlis

22. aprīlis

22. aprīlis

27. maijs

20. maijs

20. maijs

20. maijs

17. jūnijs

10. jūnijs

10. jūnijs

10. jūnijs