Līvānu novada domes pastāvīgās komitejas

 

 

Līvānu novada domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2019. gadā

 

Domes sēdes, plkst.900

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, plkst.900

Tautsaimniecības komiteja, plkst.1300

Finanšu komiteja, plkst.1500

31. janvāris

24. janvāris

24. janvāris

24. janvāris

28. februāris

21. februāris

21. februāris

21. februāris

28. marts

21. marts

21. marts

21. marts

25. aprīlis

18. aprīlis

18. aprīlis

18. aprīlis

30. maijs

23. maijs

23. maijs

23. maijs

27. jūnijs

20. jūnijs

20. jūnijs

20. jūnijs

25. jūlijs

18. jūlijs

18. jūlijs

18. jūlijs

29. augusts

22. augusts

22. augusts

22. augusts

26. septembris

19. septembris

19. septembris

19. septembris

31. oktobris

24. oktobris

24. oktobris

24. oktobris

28. novembris

21. novembris

21. novembris

21. novembris

19. decembris

12. decembris

12. decembris

12. decembris

 

 

Komiteju sastāvs

 

Finanšu komiteja:

 

Andrejs Bondarevs

Ināra Kalvāne

Ginta Kraukle

Jānis Magdaļenoks

Gatis Pastars

Pēteris Romanovskis

Ļevs Troškovs

Andris Vaivods - komitejas priekšsēdētājs

Ainis Veigurs

 

 

Tautsaimniecības komiteja:

 

Ramiss Aļijevs

Andrejs Bondarevs

Māris Grigalis

Valdis Labinskis

Jānis Magdaļenoks - komitejas priekšsēdētājs

Pēteris Romanovskis

Ļevs Troškovs

Andris Vaivods

 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteja:

 

Māris Grigalis

Inese Jaunušāne

Ināra Kalvāne - komitejas priekšsēdētājs

Ginta Kraukle

Ivans Matrosovs

Gatis Pastars

Ainis Veigurs

Mārīte Vilcāne