Līvānu novada Izglītības pārvalde

 

 

 Līvānu novada izglītības pārvalde:

 

Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja, tel.65342252, 25448052, e-pasts: ilga.peiseniece@livani.lv

 

Lidija Pastare – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu speciāliste, tel. 65342255, e-pasts: lidija.pastare@livani.lv

 

Edīte Utnāne - Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste tel.65342255, e-pasts: edite.utnane@livani.lv

 

AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBAS DARBĀ

2017.gada septembrī

 

Datums

Laiks

Vieta

Notikums

Informācija

01.09.

 

Novada izglītības iestādes

Zinību dienas pasākumi

www.livani.lv

04.09.

16.00-18.00

Līvānu Bērnu un jauniešu sporta skola

Atvērtās durvis Sporta skolā “Iepazīsti sportu!”

LBJSS

05.09.

 

Vispārējās izglītības iestādes un PII

Izglītojamo skaita uz 01.09. apstiprināšana

Līvānu novada dome

06.09.

15.00

Līvānu 2.vidusskola

Dalība VISC informatīvajā pasākumā par jauniešu pašaudzināšanas programmu Award

Pieteikšanās līdz 04.09., e-pasts: livija.uskale@visc.gov.lv

e-pasta vēstule 17.08.2017

07.09.

14.00

Līvānu novada dome

Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

Līvānu novada IP

08.-09.09.

9.30

Rīgas Tehniskā koledža

Līvānu 1.vidusskolas dalība projekta Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolu sākumskolas komanduPašizziņas un pašvadības caurvijas mācībās

Līvānu 1.vidusskola

08.09.

11.00

VISC, Strūgu 4

Rīga

Dalība pilsētu un novadu skolu tautas deju kolektīvu virsvadītāju sanāksmē

Līvānu BJC

Z.Ližbovska

11.09.

17.00

Līvānu BJC

Rīgas ielā 110

Līvānu novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāju  sanāksme

Līvānu BJC

Z.Ližbovska

12.09.

11.00

VISC, Strūgu 4

Rīga

Dalība mūsdienu deju jomas koordinatoru, vadītāju un pedagogu seminārā

Līvānu BJC

14.09.

15.00-17.00

Līvānu BJC

Rīgas iela 4b

Rudens disenīte pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem

Līvānu BJC

A.Skarbiniece

14.09.

10.30

VISC, Strūgu 4

Rīga

Dalība seminārā mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem

MA vadītāja I.Vanaga

Līdz 15.09.

 

Līvānu BJC

Rīgas iela 110

Audzēkņu pieteikšanās interešu izglītības programmās

Līvānu BJC

pulciņu skolotāji

15.09. vai 21.09.

 

Izglītības iestādes

Kursu “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana” teorētiskā daļa

VISC vēstule 17.08.2017.

15.-16.09.

9.30

ARPC “Zeimuļs”

Krasta ielā 17,

Rēzekne

Līvānu 1.vidusskolas dalība projekta Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolu vidusskolas komandu mācībās “Mācīšanās un vērtēšana”

Līvānu 1.vidusskola

15.09.

15.00

Rožupes pamatskola

Līvānu novada  pašvaldības darbinieku 18.sporta svētki

MJIC “Kvartāls”
M.Vilcāne

18.-20., 22.09.

 

Novada izglītības iestādes

Līvānu novada domes deputātu un administrācijas darbinieku tikšanās Līvānu novada izglītības iestādēs (pēc atsevišķa plāna)

Līvānu novada IP

I.Peiseniece

t.65342252

20.09.

15.00

LN vēstures muzejs

Brīvības bulvārī 32, Rīgā

Informatīvā diena skolotājiem. Dalību pieteikt līdz 19. septembrim pa tālruni 67221357 vai rakstot uz info@lnvm.lv.

Vēstures skolotāju biedrība www.vsb.lv

20.09.

10.30

VISC, Strūgu 4

Dalība seminārā interešu izglītības iestāžu direktoriem

Līvānu BJC

20.09.

14.00

Līvānu BJC

Rīgas ielā 110

Līvānu novada mūzikas skolotāju MA sanāksme

MA vadītāja

I.Vanaga

21.09.

10.00-19.00

Cēsis, Vidzemes koncertzāle

Izglītības darba MA vadītāju dalība konferencē “Vērtēt, lai mācītos”

Līvānu novada IP

22.09.

10.00

Rožupes pamatskola

VIII Līvānu novada Rožupes pamatskolas kausa izcīņas sacensības militarizētās šķēršļu joslas pārvarēšanā

Rožupes pamatskola

22.09.

10.00

Izglītības iestādes

Olimpiskā diena 2017 “Sporto svaigā gaisā!”

www.olimpiade.lv

 

22.09.

19.00-22.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Rudens diskotēka skolu jauniešiem

(no 13 gadu vecuma)

Līvānu BJC

Z.Praņevska

23.09.

 

 

Dalība Debašu līderu skolas 2017./2018. pirmajā apmācību sesijā. Pieteikšanās līdz 10.09. http://ej.uz/dls2017-2018

Līvānu BJC

S.Kivleniece

26.09.

 

VISC, Strūgu 4

Rīga

Dalībā seminārā novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem

Līvānu BJC

27.09.

10.00

VISC, Strūgu 4

Rīga

Dalība profesionālās kompetences pilnveides seminārā skolēnu skatuves runas pedagogiem

VISC

27.09.

10.30

Līvānu BJC

Līvānu novada Mazpulku rudens forums - skate

Līvānu BJC

D.Rudzāte

27.09.

Pārcelts uz 4.10

14.00

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada skolotāju logopēdu sanāksme

MA vadītāja I.Mikule

27.09.

18.00

Līvānu 1.vidusskola

“Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm” lekcija vecākiem par tehnoloģiju atbildīgu lietošanu.

Lektore Līga Tumašova

www.laimīgam gimenem

28.09.

13.00

Rīgas dome

Rātslaukums 1

Dalība Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “LIDICE 2017” balvu pasniegšanas ceremonijā

Līvānu BJC

I.Salmiņa

28.09.

10.00

VISC, Strūgu 4

Rīga

Dalība seminārā pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoriem 

Līvānu BJC

28.09.

18.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Skolotāju dienai veltīts koncerts

Līvānu novada IP

 

Pēc pieprasījuma

 

Līvānu novada

Izglītības pārvalde

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Līvānu novada IP

L.Pastare t.65342255

 

 

 

 

 


Datums

Laiks

Vieta

Notikums

Informācija

31.07.-04.08.

 

Rudzātu vidusskola

Dabaszinātņu nometne Līvānu novada skolēniem

Nometnes vadītāja Maija Brūvere tel.25419827

07.-11.08.

 

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Esi formā”

Līvānu BJSS

07.-12.08.

 

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Mana kaislība-volejbols”

Līvānu BJSS

07.-12.08.

 

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Zelta buca”

Līvānu BJSS

07.-13.08.

 

Aglona vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Basis Aglonā 2017”

Līvānu BJSS

Līdz 14.08.

 

VISC

Pieteikšanās kursos “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana"

kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izglītības iestādes nosaukumu 

 Sanita Roģe, tālrunis 67409209, e-pasts: sanita.roge@rsu.lv 

14.-17.08.

 

VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursi Teātra sports pedagogiem. Pieteikšanās līdz 7.augustam 

www.visc.gov.lv 

ligita.smildzina@inbox.lv, tālr. 29779758. 

21.08.

10.00

Latvijas Nacionālā bibliotēka,

Mūkusalas iela 3

Apvienotais sociālo zinību un latviešu valodas un literatūras MA vadītāju informatīvais seminārs “Ievads medijpratībā”

MA vadītājas

S.Kivleniece

S.Maskalāne

21.-25.08.

 

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Zelta bumba”

Līvānu BJSS

22.08.

10.00

Līvānu novada

Izglītības pārvalde vai Līvānu 1.vidusskola Laimiņas skola 

Pedagoģiski medicīniskā komisija. Pieteikšanās līdz 21.08.2017.

Līvānu novada IP

L.Pastare, t.65342255

22.-24.08.

 

Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvas centrs “Kvartāls”

VISC sadarbībā ar Līvānu Bērnu un jauniešu centru “Folkloras skolotāju Vasaras skola 2017: Vidzeme, Latgale, Sēlija, Rīga”

Līvānu BJC

A.Kārkle

28.08. 

 

Latvijas Universitāte, Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1 

Dalība konferencē „Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši!”  

Dalībai reģistrēties elektroniski vietnē: http://ej.uz/DMSER_2017 (09.-11.08.)

28.08.

10.00

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 

Profesionālās kompetences pilnveides A programma (8 stundas) mūzikas skolotājiem “Radošie meklējumi mūzikas apguves procesa veiksmīgai īstenošanai”, lektore Mg.paed. Linda Vītola, mentore, Balvu mūzikas skolas kora klases vadītāja, Tilžas vidusskolas mūzikas skolotāja 

Pieteikties elektroniski līdz 23.08.

http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

29.08.

10.00

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Profesionālās kompetences pilnveides A programma (8 stundas) mūzikas skolotājiem “Grupu / pāru darba organizēšana, vadīšana un vērtēšana mūzikas stundās”, lektore Dr.paed. Ligita Stramkale, LU docente

Pieteikties elektroniski līdz 23.08.

http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

28.08.

 

29.08.

15.00-18.00

 

Līvānu BJC

Rīgas 110

Līvānu BJC

Rīgas 4b

Atvērto durvju dienas Līvānu Bērnu un jauniešu centrā. Radošās nodarbības bērniem (iepazīšanās ar skolotājiem, interešu izglītības programmām). Aicināti arī vecāki.

Līvānu BJC

Z.Praņevska, A.Skarbiniece

 

30.08.

10.00

Līvānu 2.vidusskola

Līvānu novada izglītības darba MA vadītāju sanāksme

Līvānu novada IP

 

30.08.

10.30

Līvānu 2.vidusskola

Līvānu novada izglītības darba MA sanāksmes

Līvānu novada IP

un MA vadītāji

30.08.

12.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Līvānu novada pedagogu sanāksme

Līvānu novada IP

 

31.08.

15.00

Līvānu BJC

 Rīgas 110

 

Formāli neformāla radošā nodarbība Līvānu BJC pedagogiem ”Mēs TePat”

Līvānu BJC

Z.Praņevska