Sports

/images/news/large/7635.jpg

16.12.2020

Pagarināta kandidātu pieteikšana apbalvojumam "Gada balva sportā"

Līdz 28.decembrim pagarināta kandidātu pieteikšana apbalvojumam "Gada balva sportā" nominācijās: "Gada cilvēks sportā" un "Labākā sporta komanda".

 

Kandidātus apbalvojumam  Gada balva sportā var izvirzīt Līvānu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Līvānu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).

 

Izvirzot kandidātu nominācijā Gada cilvēks sportā, nepieciešams norādīt:

  1. kandidāta vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju,
  2. kandidāta sasniegumu aprakstu konkrētajā jomā un izvirzīšanas motivāciju,
  3. kandidāta pieteicēja (pieteicēju) kontaktinformāciju.

 

 Izvirzot kandidātu nominācijā Labākā sporta komanda, nepieciešams norādīt:

  1. kolektīva/komandas nosaukumu un tā vadītāju,
  2. kolektīva/komandas aktivitātes novadā, valstī starptautiskā līmenī,
  3. sasniegumus un rezultātus.

 

Pieteikumus iesniegt, ievietojot vēstuļu kastītē, kas izvietota Līvānu novada domes vestibilā pie ārdurvīm (Rīgas ielā 77, Līvānos) vai izmatojot oficiālo elektronisko adresi.

 

Atgādinām, ka līdz 23.decembrim var nobalsot par nozīmīgāko notikumu sportā Līvānu novadā 2020.gadā. Aptaujas anketa: ej.uz/sporta_notikums_2020