Kultūras dzīvi Līvānu novadā organizē:

 

Līvānu novada Kultūras centrs

Adrese: Rīgas ielā 105, Līvāni, LV – 5316

Kontakti

 

Līvānu novada Kultūras centra Kases darba laiks:

PIRMDIENA – BRĪVS;

OTRDIENA – 10.00-13.00  14.00-18.00;

TREŠDIENA – 10.00-13.00  14.00-18.00;

CETURTDIENA – 10.00-13.00  14.00-18.00;

PIEKTDIENA – 10.00-13.00  14.00-18.00;

SESTDIENA – 1 STUNDU PIRMS PASĀKUMA SĀKUMA;

SVĒTDIENA – 1 STUNDU PIRMS PASĀKUMA SĀKUMA.

 

Līvānu novada Kultūras centra administrācijas un struktūrvienību vadītāju apmeklētāju pieņemšanas laiks:

 

Līvānu novada KC  - ceturtdienās no plkst. 10.00-17.00

Rožupes KN  - trešdienās no plkst. 8.30-13.00

Sutru KN - ceturtdienās no plkst. 8.30-13.00

Rudzātu SN  - ceturtdienās no plkst. 8.30-13.00

Jersikas TN  - ceturtdienās no plkst. 8.30 - 13.00

Turku SN - trešdienās no plkst. 8.30-13.00

 

 

Līvānu novada KC darbojas 11 mākslinieciskās darbības  kolektīvi :

 

 • TDA “Silava ” (Andrejs Usārs)
 • VPDK “Daugavieši” (Andrejs Usārs)
 • Senioru paaudzes tautas deju kolektīvs “Dubnava” (Skaidrīte Šķimele)
 • Jauktais koris “Rubus” (Daiga Koļesničenko)
 • Folkloras kopa “Ceiruleits” (vecākā grupa) (Anna Kārkle)
 • Amatierteātris (Ilze Kārkle)
 • Pūtēju orķestris (Harijs Zdanovskis)
 • Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Līvas” (Ilona Balaško)
 • Eiropas deju kopa “Rūžeņas” (Anita Vucina)
 • Līnijdeju grupa “Black coffe” (Inese Valtere)
 • Slāvu kultūras ansamblis “Uzori” (Janīna Juzefoviča)

 

Jersikas tautas nams 

Adrese: Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315

Vadītāja kontakti

 

Jersikas tautas namā  darbojas 3 mākslinieciskās darbības  kolektīvi :

 • senioru deju kolektīvs „Jersikietis” (Anita Vucina)
 • vidējās paaudzes deju kolektīvs “Latiņš” (Rasa Deksne)
 • Jauktais koris „Jersika” (Rita Semeiko)


Rožupes kultūras nams

Adrese: Draudzības laukums 2, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

Vadītāja kontakti

 

 

Rožupes kultūras namā darbojas 3 mākslinieciskās darbības  kolektīvi :

 • vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Rožupe” (Andrejs Usārs)
 • folkloras kopa “Rūžupis veiri” (Dainis Paeglis)
 • līnijdeju grupa “Rose river” (Elita Kārkle)
 • jauniešu deju kolektīvs "Daidala" (Elīna Dūda - Veigule)

 

Rudzātu saieta nams

Adrese : Miera iela 13, Rudzāti Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV – 5328

Vadītāja kontakti

 

Rudzātu saieta namā darbojas 4  mākslinieciskās darbības kolektīvi :

 • līnijdeju grupa “Avenes” (Jolanta Ļubka – Tarasova)
 • bērnu deju kolektīvs (Ilga Bernāne)
 • vīru vokālais ansamblis (Ansis Brūvers)
 • teātra kopa “Okūts” (Saiva Ķuzule – Jansone)

 

Sutru kultūras nams

Adrese: Uzvaras iela 5, Sutri, Līvānu novads, LV – 5334

Vadītāja kontakti

 

Sutru kultūras namā darbojas 1 mākslinieciskās darbības kolektīvs:

 

• Sieviešu vokālais ansamblis "Varavīksne"

 

 

Turku saieta nams

Adrese: Gavartiene 1, Turki, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312

Vadītāja kontakti

 

Turku  saieta namā darbojas 3 mākslinieciskās darbības kolektīvi :

 • Turku SN folkloras kopa “Turki” (Terēzija Rubene)
 • Turku SN  teātra kopa “Maskas” (Sandra Mukāne)
 • Turku SN bērnu vokālais ansamblis (Aīda Bikauniece)