Aktualitātes

/images/news/large/7544.jpg

12.11.2020

Lēma par Līvānu novada domes Atzinības raksta piešķiršanu - PAPILDINĀTS+foto

Nominācijā „Sabiedriskais darbs”:


Ingunu Baduni, biedrības “Baltā māja” direktori - par nozīmīgu ieguldījumu biedrības “Baltā māja” izveidē un attīstībā,  sabiedrības riska grupu, cilvēku ar īpašām vajadzībām, kā arī mazākumtautību iedzīvotāju iekļaušanā sabiedrībā, nevalstiskā sektora un Līvānu novada iedzīvotāju aktivizēšanu, brīvprātīgā darba popularizēšanu, kā arī pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu;

 

 

 

 

Jāni Važņeviču, Līvānu novada iedzīvotāju, sportistu – par Latvijas vieglatlētikas vecmeistaru datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu, par Līvānu novada atpazīstamības veicināšanu valstī, par aktīvu un radošu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē, rakstot un realizējot projektus.

 

 

 

 

Nominācijā „Izglītība”:


Edgaru Vaivodu, Rudzātu speciālās pamatskolas direktoru - par ilggadēju, profesionālu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību un nozīmīgu ieguldījumu Rudzātu speciālās pamatskolas pilnveidošanā un attīstībā (izvirza  Līvānu novada Izglītības pārvalde);

 

 

 

Gati Pastaru, Līvānu 1. vidusskolas direktoru – par rezultatīvu pārmaiņu vadību Līvānu 1. vidusskolā, inovāciju ieviešanu un iedvesmojošu sadarbību mērķu sasniegšanā, kā arī par Līvānu novada atpazīstamības veicināšanu izglītības jomā.

 

 

 

 

Nominācijā „Kultūra”:


Viānu Rozenšteini, Līvānu novada iedzīvotāju, fitnesa treneri, sporta un moderno deju pasniedzēju, deju studijas “Diamond” vadītāju – par augstu profesionalitāti un sasniegumiem treneres darbā, gūstot rezultātus novada, reģionālajos un starptautiskajos konkursos, ieguldījumu sportiskā dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā Latvijā un ārvalstīs.

 

 

 

Nominācijā “Sports”:


Andreju Bondarevu, biedrības “Līvānu novada vieglatlētikas klubs” valdes locekli, sporta treneri – par profesionalitāti augstas klases sportistu sagatavošanā, nozīmīgu ieguldījumu vieglatlētikas un sportiskā dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā Latvijā un ārvalstīs.

 

 

 

 

Nominācijā “Medicīna”:


Sarmīti Driksnu, SIA “Līvānu slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas sociālā darbinieci - par ilggadēju un profesionālu darbu Līvānu slimnīcā un nozīmīgu ieguldījumu sociālo pakalpojumu attīstībā Līvānu novadā.

 

 

 

 

Nominācijā “Pašaizliedzīga rīcība”:


Initu Klindžāni, dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ingato” valdes priekšsēdētāju - par personīgo ieguldījumu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu, veicot bezsaimnieka dzīvnieku aprūpi un ārstēšanu, par pagaidu māju nodrošināšanu klaiņojošiem ielas kaķiem, kā arī par sabiedrības izglītošanu dzīvnieku aizsardzības jautājumos.

 

 

 

 

Nominācijā “Uzņēmējdarbība”:


apakšnominācijā „Gada uzņēmējs”


SIA “AV Motors”, valdes priekšsēdētājs Antons Kokins, valdes loceklis Viktors Turins – par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību autoservisa pakalpojumu sniegšanā Līvānu novadā, izmantojot mūsdienīgas iekārtas un specializētas programmas, par uzņēmuma izaugsmi un attīstību  (izvirza Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs);

 

 

 

apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs”


SIA "Revima", valdes locekle Viola Reinholde - par veiksmīgu un radošu uzņēmējdarbību Līvānu novada lauku teritorijā, Līvānu novada atpazīstamības veicināšanu, ieviešot preču zīmi “Līvānu ķiploks”, kā arī piedaloties ar tūrismu saistītās iniciatīvās (izvirza Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs);

 

 

 

apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs”


SIA “Meistardarbnīca Pieneņpūka”,  valdes locekle Inta Muktupāvela – par veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā, izveidojot ziedu veikalu – salonu, par radošu pieeju ziedu kompozīciju noformēšanā un telpu dekorēšanā, kā arī sadarbību ar vietējiem ražotājiem un ziedu audzētājiem (izvirza 41 Līvānu novada iedzīvotājs).

 

 

 

 

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju valsts svētku pasākums un apbalvojuma pasniegšana ir pārcelta uz 2021. gada 4. maiju – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.